OLUKLU MUKAVVA

Oluklu mukavva dalgalandırılmış kağıdın (ondüle) iki mukavva arasına yapıştırılmasıyla elde edilir. Dikey kullanımda kolon gibi, yatay kullanımda kemer gibi görev yapan ondüle oluklu mukavvaya sağlamlığını kazandıran özelliktir. Dayanıklılığı yanısıra kolay kesilip katlanıp, baskı yapılıyor olması oluklu mukavvayı ideal bir paketleme malzemesi yapar.

İlk oluklu malzeme Edward G. Healy ve Edward E. Allen tarafından şapkaların iç kısımlarında kullanılmak üzere İngiltere'de üretilip 1856 yılında patenti alınmıştır. 1871 yılında Amerika'lı Albert L. Jones kağıda yapıştırdığı onduleyi cam şişeleri korumak için kullanıncaya dek "oluklu" malzeme İngiliz beyefendilerin şapkalarından dışarı çıkmamış. Bugünkü oluklu mukavva üretim sisteminin oturtulduğu ilk makina 1908 yılında Samuel Langston tarafından üretilmiş. İlk oluklu mukavva kutular posta parselleri olarak Amerika'da üretildiği için günümüzde standart kutulara "Amerikan kutu" denilmektedir.

Oluklu Mukavva, dünyada üretilişinden 83 yıl sonra ülkemizde ilk olarak İzmit'te SEKA tarafından üretilmiştir. OMÜD'e göre 2000 yılında ülkemizde 717.794 ton oluklu mukavva üretilmiştir ve sektörde 6666 kişi çalışmaktadır. Türkiye'de kişi başına düşen oluklu mukavva tüketimi yılda ortalama 11 kg dır. Ülkemiz oluklu mukavva üretiminde Avrupa'da Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya'dan sonra 6. sıradadır.

Oluklu Mukavvanın farklı amaçlara hizmet eden çeşitli türleri vardır. Bu cinslerin üretiminde çeşitli dalga boylarında ondule kullanılır.

A DALGA
Oluk yüksekliğine bağlı olarak kalın duvarlı olması, düşeydeki yükleri çok iyi taşımasını yatayda ise kolay ezilebildiği için çok iyi yastıklama yapmasını sağlar. Yüzey ezilmeye zayıf olan bu cins, dalga aralığının fazla olması nedeniyle düzgün baskı yüzeyi vermez. A dalga çift dalga kombinasyonlarında iç yüzde kullanılır.

C DALGA
A ve B dalgalardan sonra ortaya çıkan ve her ikisinin de iyi özelliklerini taşıyan bu dalga cinsi iyi taşıyıcıdır ve baskıda iyi sonuç verir. Bu cins, zamanla A dalganın yerini almaktadır.

B DALGA
Duvar kalınlığının az olması nedeniyle düşeydeki yükleri taşımadaki dayanıksızlığına karşın, dalgaların daha sık olması nedeniyle yüzey ezilmeye oldukça dayanıklıdır. Yine bu niteliğine bağlı olarak baskıda oldukça iyi sonuç verir. Kullanımı en yaygın olan cinstir.

E DALGA
Metredeki oluk sayısının fazla olması nedeniyle mükemmel yüzey ezilme direnci olan E Dalga, baskıda tüm diğer dalga cinslerine göre en iyi sonucu verir. Bu özellikleri ve hafifliği nedeniyle karton ambalajların yerini almaktadır. Yalnız başına taşıma ambalaji olarak kullanılamaz. Başka bir dalga ile birleştiğinde mükemmel bir ambalaj malzemesi olur. F dalga ve N dalga, E dalgadan daha ince olan diğer türlerdir.

Ondülenin tek yüzüne kağıt yapıştırılmasıyla "Tek Yüzlü", her iki yüzüne kağıt yapıştırılmasıyla "Oluklu Mukavva" elde edilir. Çeşitli dalga boylarında birden fazla ondülenin yüzeylerine kağıt yapıştırılarak birleştirilmesiyle "Çift Dalga Oluklu Mukavva" ve "Üç Dalga Oluklu Mukavva" da üretilmektedir.

Çift Dalga Kombinasyonları:
E+B / B+A / B+C
Üç Dalga Kombinasyonları:
E+B+B / B+C+C / A+C+B / C+B+E